Meny
Meny

Energi og Miljørådgiver

Sandnes Sig Halvorsen Søknadsfrist: 03.06.2024

Vi i Sig. Halvorsen har i over 75 år levert kvalitet, og består av ca. 250 stolte og engasjerte fagfolk. Med avdelinger i Sandnes, Egersund, Bryne og Tau er vi nå regionens ledende rørleggerfirma. Vi jobber med fornying av bad, boliginstallasjoner – og ikke minst store nærings- og industriprosjekter, i tillegg til service for proff- og privatmarked.

Er du vår nye energi- og miljørådgiver?

Vil du være med å løse vår tids største klimautfordring knyttet til energi? Jobber du i dag som VVS-rådgiver, men ønsker å spisse kompetansen din på energi og miljø i bygg? Vi søker energi- og miljørådgiver med stor interesse for bærekraftige løsninger i byggeprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Energiberegninger og energimerking av bygg
 • Energirådgivning (i alle faser av prosjektene – både tidligfasekartlegging, ENØK/rehab, detaljprosjektering, analyser iht. BREEAM etc.)
 • BREEAM-sertifisering av bygg
 • Prosjektering av energisentraler, utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger

Om arbeidsoppgavene:

Vi ønsker å styrke vår satsning og kompetanse på energi og miljø. Vi er opptatt av å finne løsninger som forener teknikk og miljø, på en bærekraftig måte. Vi jobber med å utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger. Vi gir bærekraftige råd til våre kunder slik at de kan innfri de miljø- og energikravene som de vil møte både nå og i fremtiden, med fokus på bærekraftige, kostnadseffektive, robuste og energieffektive løsninger.

Hos oss får du muligheten til å fordype deg i energi og miljø i bygg. Du får planlegge og velge energiløsninger basert på en samlet vurdering av økonomi, teknologi og miljøpåvirkninger. Du får varierte arbeidsoppgaver og du får jobbe med den nyeste teknologien innen energiforsyning til bygg.

Du får være med fra start til slutt i prosjektene. Du får ha tett dialog med prosjektleder og håndverkerne som skal utføre de planlagte løsningene. Du får verdifull tilbakemelding fra byggeplass som gjør at vi kan videreutvikle løsningene våre. Du får dra på befaring for å se de prosjekterte løsningene, og du får ha tett dialog med leverandører om hvilke produkter som skal velges i de ulike prosjektene.

Om Sig. Halvorsen:

De fleste store prosjektene vi jobber med er Teqva prosjekter. Teqva er vårt konsept for totaltekniske entrepriser. I disse prosjektene samarbeider vi tett med prosjekteringsavdelingene i våre søsterselskap Rønning Elektro og Energi & Miljø (ventilasjon). På denne måten er vi en del av et solid totalteknisk team, hvor vi spiller hverandre gode. Vi videreutvikler oss sammen, og deler informasjon og kunnskap med hverandre. Teqva Gruppen er den desidert største totaltekniske entreprenøren i Rogaland og Agder, og har i dag 850 ansatte fordelt på 9 forskjellige lokasjoner.

Prosjektering er organisert som egne avdelinger i Teqva Gruppen, lokalisert i de ulike selskapene. Annethvert år har vi en todagers prosjekteringssamling med alle prosjekterende i konsernet for å dele kunnskap og kompetanse. I år er vi 25 deltakere på denne samlingen. Vi er i dag 8 ansatte på prosjekteringsavdelingen i Sig. Halvorsen, og vi prosjekterer for alle avdelingene i bedriften. Vårt team består av sivilingeniører, ingeniører og fagteknikere innen rør og varme. Vi prosjekterer og beregner energisentraler, sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg for bolig, næring, service og industri. Vi har tett samarbeid mellom de ulike fasene i et prosjekt; prosjektutvikling, kalkulasjon, prosjektering og produksjon.

Prosjekteksempler med ulike energiløsninger:

 • Energisentral UiS – her leverer vi en energisentral basert på energibrønner og varmepumper som skal forsyne hele Ullandhaug-campusen med varme og kjøling. Den nye energisentralen vil gi 80% reduksjon av klimagassutslipp knyttet til energiforbruk.
 • Lagård svømmehall – her leverer vi en energisentral hvor vi kombinerer ulike teknologier for å minimere energiforbruket i bygget; gråvannsgjenvinning, solceller, lavtemperert tappevannsløsning, energibrønner, varmepumper, frikjøling mm.
 • Årdal Aqua – her leverer vi en energisentral til kontorbygget som bruker grunnvann som varmeopptakskilde for væske/vann varmepumpen. Grunnvannet brukes også direkte som frikjøling i bygget.

Personlige egenskaper som er viktige:

 • Du er en god lagspiller og kjenner deg igjen i våre verdier.
 • Utadvendt – med gode kommunikasjonsevner og evner til å skape gode relasjoner.
 • Du har god forhandlingsevne og er komfortabel i møte med nye mennesker og i formelle situasjoner.
 • Du har interesse for energi, bærekraft og tekniske løsninger.
 • Kremmerånd og lønnsomhetsfokus.
 • Selvstendig, initiativrik og løsningsorientert.
 • Være pålitelig og strukturert.

Kompetanse som kreves:

Utdannelse på Ingeniør-masternivå og minimum 3 til 5 års relevant erfaring fra liknende virksomhet eller konsulentbransjen kan være en relevant bakgrunn. Du må ha bakgrunn fra VVS-faget og tverrfaglig forståelse i byggeprosjekter. Vi ser for oss at stillingen passer best for en person som liker å stå på i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø hvor oppgaver løses i team. Hver enkelt har stor mulighet til å påvirke arbeidsoppgaver og egen arbeidsdag.

Hvorfor velge oss

 • Vi er flinke fagfolk
 • Vi har godt sosialt miljø
 • Vi jobber sammen med regionens mest spennende kunder og prosjekter
 • Vi bygger karriere med deg
 • Vi jobber med den nyeste teknologien innen bærekraftige løsninger
 • Vi har den beste kompetansen i egne rekker
 • Hos oss vil du oppleve trygghet og forutsigbarhet

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø preget av høy fagkompetanse, yrkesstolthet og engasjement.
 • Veletablert og fremoverlent selskap.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • En selvstendig og variert arbeidshverdag.
 • Gode lønnsbetingelser.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi kan gjerne ta en uforpliktende prat om du vil vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss. Vi håper å høre fra deg!

 

Kontakt:
Stig Hølland, Hr leder
46545579
stig.holland@sig-halvorsen.no

Inger Halvorsen, Avdelingsleder Prosjektering
98267785
inger.halvorsen@sig-halvorsen.no